De HiSense APP MVB+LVB is bedoeld voor ouders en begeleiders van personen met een matige of lichte verstandelijke beperking. Via stellingen, praktijkvoorbeelden en vragen wordt u aangezet tot nadenken over het eigen handelen. U leert om alert te zijn op signalen van uw kind of cliënt, en om de communicatie te verbeteren.

De APP helpt u om gebruik te maken van uw sensitiviteit (alert zijn op signalen van uw kind of cliënt) en responsiviteit (op een goede manier inspelen op zijn/haar wensen en behoeften).

Een persoon met MVB of LVB zal minder stress ervaren als hij/zij zich begrepen voelt. Hierdoor is er meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Een gevolg kan zijn dat uw kind of cliënt zichzelf verbetert in het geven van duidelijke signalen en vaker initiatief neemt. Ook kan een verbeterde sensitiviteit en responsiviteit bijdragen aan vermindering van gedragsproblemen.

Eerder is de HiSense APP EMB, bedoeld voor ouders en begeleiders van personen met EMB (zie www.embinbeeld.nl), enthousiast ontvangen. Daarom wordt er nu ook een app ontwikkeld voor personen met MVB+LVB.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan alstublieft contact op met Evelien van Wingerden (e.van.wingerden@vu.nl020 59 88884)