De HiSense APP MVB+LVB is bedoeld voor ouders en begeleiders van personen met een matige of lichte verstandelijke beperking.
Gedurende dertig dagen beantwoorden gebruikers vier meerkeuzevragen, waar zij vervolgens feedback op krijgen.

Via deze stellingen, praktijkvoorbeelden en vragen wordt u aangezet tot nadenken over het eigen handelen. U leert om alert te zijn op signalen van uw kind of cliënt, en om de communicatie te verbeteren.

De APP helpt u om gebruik te maken van uw sensitiviteit (alert zijn op signalen van uw kind of cliënt) en responsiviteit (op een goede manier inspelen op zijn/haar wensen en behoeften). Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van veilige gehechtheidsrelaties.

 

Onderzoek
De app is ontwikkeld door Sociale Relaties en ICT, samen met begeleiders en gedragskundigen van verschillende zorgorganisaties.

Het effect van de HiSense App is vervolgens wetenschappelijk onderzocht. Het onderzoek liet zien dat de kennis over bovenstaande thema’s toenam bij begeleiders die gebruik maakten van de app, ten opzichte van begeleiders zonder toegang tot de app.

Deelnemers gaven bovendien aan dat de app hen hielp om cliënten beter te begrijpen.


Waar vind ik de HiSense App MVB+LVB?

De HiSense app is gratis toegankelijk via www.vbinbeeld.nl. Maak een gratis account aan en begin meteen!

 

Flyer HiSense App

 

 

Eerder is de HiSense APP EMB ontwikkeld, bedoeld voor ouders en begeleiders van personen met EMB (zie www.embinbeeld.nl).

Mocht u vragen hebben, neemt u dan alstublieft contact op met Evelien van Wingerden (e.van.wingerden@vu.nl020 59 88884).