Geslaagd mini-symposium ICT & LVB

Op vrijdag 6 juli werd zalencentrum Van Limmikhof in Amsterdam gevuld met nieuwsgierige onderzoekers, gedragswetenschappers, begeleiders, managers, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en andere geïnteresseerden. Ze kwamen voor het mini-symposium ICT & LVB...


een symposium over technologie voor mensen met een licht  verstandelijke beperking. Technologie is een belangrijk onderdeel van ons leven geworden. Het heeft onze levens in vele opzichten veranderd en verrijkt, zoals de manier waarop we communiceren, onderwijzen en leren. Voor personen met een verstandelijke beperking is  het gebruik van ICT niet altijd vanzelfsprekend. ICT kan echter wel een effectieve manier zijn om leren en participatie te bevorderen bij deze doelgroep, maar het kan ook gevaren met zich meebrengen.

Deze onderwerpen kwamen aan bod tijdens het mini-symposium. De eerste presentatie werd gegeven door Isolde Woittiez van het Sociaal Cultureel Planbureau. Zij liet zien hoe de zorgvraag van LVB in de afgelopen jaren is toegenomen en hoe dat in relatie staat tot andere landen. Een belangrijke oorzaak ik dat de maatschappij in ons land, maar ook in andere landen, steeds ingewikkelder wordt door onder andere de digitalisering. Vervolgens presenteerde Suze van Wijngaarden van de Vrije Universiteit Amsterdam de serious game  ‘Jij & Ik’. Een leerzaam computerspel gericht op het verbeteren van mentaliserende vaardigheden bij volwassenen met een LVB. Tot slot sprak speciale gast Peter Langdon van de University of Kent over het gebruik van virtual reality in de behandeling van gedetineerden met een LVB.

Na de presentaties demonstreerden verschillende professionals technologische toepassingen op de informatiemarkt, zoals de HiSense app, app SignaLEREN, eHealth bij ASVZ en handige ICT van het Fablab van Bartiméus. Prachtige ontwikkelingen! Tijdens het symposium werd duidelijk dat mensen met een LVB veel kunnen profiteren van het gebruik van technologie, maar diezelfde technologie kan ook nadelen met zich meebrengen (denk bijvoorbeeld aan de OV-chipkaart en e-toegang op allerlei dienstverlening van overheid en bedrijven). Het is in ieder geval heel interessant om te zien wat de nieuwe ontwikkelingen zijn en welke invloed deze zullen hebben op de zorg. Alle deelnemers zijn weer geïnspireerd naar huis gegaan. Al met al, een zeer geslaagd mini-sympsoium.