Als ouder meedenken met ons onderzoek!

Sinds kort zijn we gestart met een nieuwe programmalijn, namelijk ‘EMB & ICT’. Graag nodigen we ouders uit om in een ouderpanel te participeren, zodat het onderzoek dat wij doen, kan worden verrijkt met belangrijke ervaringskennis van ouders!


Sinds kort zijn we gestart met een nieuwe programmalijn, namelijk ‘EMB & ICT’. Graag nodigen we ouders uit om in een ouderpanel te participeren, zodat het onderzoek dat wij doen, kan worden verrijkt met belangrijke ervaringskennis van ouders!

 

De programmalijn EMB & ICT bestaat uit 3 projecten, allemaal gericht op mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en hun ouders en begeleiders. De projecten richten zich op de ontwikkeling van een EMB-pijn App, een checklist Aansluiten & Stimuleren en een EMB & ICT-toolkit. Bij deze projecten willen we heel graag op een structurele manier samenwerken met ouders van mensen met EMB, omdat wij onze projecten met de ervaringskennis van ouders nog beter kunnen aansluiten op de wensen die er zijn. 

 

We verwachten ongeveer 6 keer per jaar een beroep te doen op het ouderpanel. We kunnen u bijvoorbeeld vragen of u ideeën heeft over de vormgeving of vereisten van de te ontwikkelen producten. Of we laten u meedenken over de manier waarop we nieuwe kennis het beste kunnen verspreiden. Dit zijn enkele voorbeelden, maar er zijn nog veel meer zaken waarover we graag met u in gesprek gaan.

 

Graag kijken wij samen met de mensen die geïnteresseerd naar de manier waarop we dit het beste kunnen vormgeven. Zo kan het voor een ieder haalbaar zijn om mee te kunnen doen. We kunnen bijvoorbeeld denken aan afstemming via de mail, (groeps-)telefoon of skypegesprek, bijeenkomsten of bezoek thuis. Vergoeding voor participatie is bij ieder contactmoment een bon voor een presentje bij één van de winkels van Ons Tweede Thuis en vergoeding van vervoerskosten. 

 

We willen heel graag samenwerken met ouders binnen dit project. Doet u mee of heeft u vragen? Schroom niet! Neem contact op met Tanja Doodeman (t.w.m.doodeman@vu.nl | 020 598 89 55) of kijk op onze nieuwe website (www.embenict.nl).