LET OP: netwerkbijeenkoms 25-11 volledig online!

LET OP: onze netwerkbijeenkomst van komende donderdag 25-11 zal geheel online plaatsvinden. Wees welkom!


Wees welkom op onze online netwerkbijeenkomst op 25 november aanstaande. Het thema is 'contact in coronatijd'. In twee uur geven we een korte update over onze projecten, bespreken we digitaal contact en hoe we warm contact kunnen houden op afstand en delen we ervaringen van cliënten en verwanten tijdens coronatijd. Deelname is gratis, graag aanmelden via info@socialerelatiesenict.nl Tot dan!