Serious Game 'Jij & Ik'

Gevoelens en gedachten van jezelf en anderen beter leren begrijpen.
Een computerspel dat zowel leuk als leerzaam is. In het eerste project wordt de serious game ‘Jij & Ik’ ontwikkeld. Het spel leert volwassenen met een licht verstandelijke beperking om gevoelens en gedachten van henzelf en anderen beter te begrijpen (beter mentaliseren).
Doelgroep: volwassenen met een licht verstandelijke beperking

Meer informatie »

Aansluiten & Stimuleren

Mensen met ernstige meervoudige beperking beter begrijpen.
Het is soms lastig om mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) goed te begrijpen. Er kunnen gedragsproblemen ontstaan als ouders of begeleiders niet goed ‘aansluiten’ bij de behoeften van een cliënt met EMB. In het tweede project wordt een nieuw instrument ‘Aansluiten & Stimuleren’ ontwikkeld, zodat begeleiders en ouders beter kunnen inspelen op het gedrag van de cliënt.
Doelgroep: ouders en begeleiders van personen met een ernstig meervoudige beperking

Meer informatie »

HiSense app

Sensitiever worden voor signalen van mensen met een beperking
Sensitiviteit en responsiviteit zijn belangrijke vaardigheden voor een goede omgang. In het derde project richten we ons op het vergroten van kennis van ouders en begeleiders die betrokken zijn bij personen met een matige tot licht verstandelijke beperking. De app geeft informatie over sensitiviteit en responsiviteit (gevoelig zijn voor de signalen van een ander).
Doelgroep: ouders en begeleiders van personen met een matige of licht verstandelijke beperking

Meer informatie »